• Dạng nhũ dầu đậm đặc dùng cho phun không gian, phun tồn lưu diệt muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết, sốt rét. Ngoài ra Permethrin 50EC còn có thể diệt kiến, gián…

• Map Permethrin 50EC thích hợp để sử dụng với tất cả các thiết bị phun bề mặt và phun không gian.

• Map Permethrin 50EC được sử dụng rộng rãi trong y tế cộng đồng, khu dân cư, cửa hàng thực phẩm, nhà bếp, bệnh viện, trường học, nhà hàng, khách sạn…

• Map Permethrin được bộ y tế cấp phép sử dụng diệt muỗi trong y tế cộng đồng.