* Cloramin B được dùng trong:

– Tiệt khuẩn nước uống

– Tẩy uế phân và đồ dùng của người mắc bệnh truyền nhiễm đường ruột, bệnh bạch hầu.

– Sát khuẩn tay và y dụng cụ không bằng kim loại (trong bệnh viện).

– Dùng rửa vết thương nhiễm khuẩn.