– Hoạt chất trong bả, Fipronil có tác dụng gây độc chậm và kéo dài đối với nhiều loài côn trùng.

– Sản phẩm GADO BAIT được nghiên cứu và ứng dụng thông minh để diệt và kiểm soát gián, đáp ứng cho các nhà PCO chuyên nghiệp trong lĩnh vực gia dụng và y tế ở Việt Nam.