Hướng dẫn sử dụng thuốc diệt chuột Vifarat:

 

  • Đặt viên bả Vifarat tại các vị trí sau:
  • Trước hang chuột, 1-2 viên/hang
  • Nơi dọc đường chuột di chuyển và gây hại khoảng cách 2-4 m đặt 1-2 viên
  • Đặt bả mồi dọc theo bờ ruộng gần nơi có hang chuột khoảng 200 bả/ha
  • Ghi chú: Sau khi đặt bả lần đầu, thường xuyên kiểm tra và bổ sung bả nhắm diệt chuột hiệu quả cao nhất.