Quy cách đóng gói sản phẩm:

 • Chai : 100ml,
 • Chai : 1 lít
 • Hoạt chất:
 • Chlorpyrifos Ethyl 50%
 • Đơn vị sản xuất:
 • Sản phẩm của Hockley (Anh Quốc)

 

Đối tượng tiêu diệt của thuốc:

 

 • Diệt mối hoặc để chống mối chuyên dụng cho công trình xây dựng, cây trồng, đê điều, kho tàng,…
 • Đặc tính và công dụng của thuốc diệt mối Lenfos 50 EC:
 • Có chất phụ gia đặc biệt nên hiệu lực kéo dài trong nhiều năm
 • Mùi nhẹ hơn so với các sản phẩm cùng loại
 • Không gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường