Các thành phần chất rắn siêu nhỏ của sản phẩm sẽ tìm các vùng bị hư hỏng/rò rỉ và lắp đầy chúng, ngăn ngừa bất kỳ rò rỉ tiềm tàng sẽ phát sinh trong tương lai.