Đổ sản phẩm này vào bộ tản nhiệt, các thành phần chất rắn siêu nhỏ của sản phẩm sẽ tìm các vùng bị hư hỏng/rò rỉ và lắp đầy, ngăn ngừa rò rỉ sẽ phát sinh trong tương lai.