– Làm giảm ma sát khi các chi tiết máy vận hành
– Làm mát các chi tiết máy khi vận hành
– Làm sạch các chi tiết máy
– Làm kín các kẽ hở dầu đi qua (Làm kín khe hở giữa pittong và xilanh)
– Chống lại bị sét rỉ

Vòi phun nhỏ linh hoạt, có thể phun ở các không gian hẹp và ở các góc độ khác nhau.