Bộ thiết bị phòng chụp studio Kits F200-4
Bộ thiết bị phòng chụp F200-4 bao gồm các phụ kiện studio như sau:

 • – Đèn Flash F2003 cái
 • – Chân đèn Victory MD-130: 2 cái
 • – Chân đèn Victory MD-70: 1 cái
 • – Dù trắng xuyên 33″: 2 cái
 • – Dù đen- bạc 40″: 1 cái
 • – Điều khiển bằng sóng FM AT04: 1 cái
 • Bảo hành 12 tháng

Bộ thiết bị phòng chụp studio Kits K-150A-1

 

Bộ thiết bị phòng chụp studio Kits K-150A-1 bao gồm các phụ kiện studio sau:

 • – Đèn Flash K-150A : 3 cái
  – Chân đèn Victory MD-130: 2 cái
  – Chân đèn Victory MD-70: 1 cái
  – Softbox bát giác 45 hạt mưa: 2 cái
  – Barndoor + tổ ong + filter màu: 1 cái
  – Điều khiển bằng sóng FM AT04: 1 cái
 • Bảo hành 12 tháng
  Đơn giá bán lẻ thống nhất trên toàn quốc: 5,360,000đ

 

Bộ thiết bị phòng chụp studio Kits F250-1
Bộ thiết bị phòng chụp Kits F250-1 bao gồm các phụ kiện studio sau:

 

 • – Đèn chụp Flash F250: 3 cái
 • – Chân đèn Victory MD-130: 2 cái
 • – Chân đèn Victory MD-70: 1 cái
 • – Softbox 50-70 hạt mưa : 2 cái
 • – Tổ ong Ф200: 1 cái
 • – Điều khiển bằng sóng FM AT04: 1 cái
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đơn giá bán lẻ thống nhất trên toàn quốc: 8,120,000đ (chưa thuế)

Bộ thiết bị phòng chụp studio Kits K-150A- 2
Bộ thiết bị phòng chụp K150-2 bao gồm các phụ kiện studio sau

 

 • – Đèn chụp Flash K-150A: 3 cái
 • – Chân đèn Victory MD-130:2 cái
 • – Chân đèn Victory MD-70: 1 cái
 • – Softbox 45-45 hạt mưa: 2 cái
 • – Dù xuyên 33″: 1 cái
 • – Điều khiển bằng sóng FM AT04: 1 cái
 • Đơn giá bán lẻ thống nhất trên toàn quốc: 5.070.000đ (chưa thuế)

 

Bộ thiết bị phòng chụp studio KitS F250-2

 

Bộ thiết bị phòng chụp kits F250-2 bao gồm các phụ kiện studio như sau:

 

 • – Đèn chụp Flash F250: 3 cái
 • – Chân đèn Victory MD-130: 2 cái
 • – Chân đèn Victory MD-70: 1 cái
 • – Softbox 50-70 xoay (hạt mưa): 2 cái
 • – Tổ ong Ф200: 1 cái
 • – Điều khiển bằng sóng FM AT04: 1 cái
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đơn giá bán lẻ thống nhất trên toàn quốc: 8,120,000đ (chưa thuế)

 

Bộ thiết bị phòng chụp studio Kits K-150A- 3

 

Bộ thiết bị phòng chụp Kits K-150A- 3 bao gồm các phụ kiện studio sau:

 

 • – Đèn chụp Flash K-150A : 3 cái
 • – Chân đèn Victory MD-240 : 1 cái
 • – Chân đèn Victory MD-130: 1 cái
 • – Chân đèn Victory MD-70: 1 cái
 • – Softbox 45-45 hạt mưa : 1 cái
 • – Softbox bát giác Ф45: 1 cái
 • – Tổ ong Ф200: 1 cái
 • – Điều khiển bằng sóng FM AT04: 1 cái

Bộ thiết bị phòng chụp studio Kits K150A- 4
Bộ thiết bị phòng chụp Kits K150A-4 bao gồm các phụ kiện studio sau:

 

 • – Đèn chụp Flash K-150A : 3 cái
 • – Chân đèn Victory MD-240: 1 cái
 • – Chân đèn Victory MD-130: 1 cái
 • – Chân đèn Victory MD-70: 1 cái
  – Softbox 45-45 xoay (hạt mưa): 1 cái
 • – Softbox bát giác Ф45 : 1 cái
 • – Tổ ong Ф200: 1 cái
 • – Điều khiển bằng sóng FM AT04: 1 cái
 • Bảo hành 12 tháng

Bộ thiết bị phòng chụp studio Kits K-150A-5

 

Bộ thiết bị phòng chụp Kits K-150A-5 bao gồm các phụ kiện studio sau:

 • – Đèn chụp Flash K-150A: 3 cái
  – Chân đèn Victory MD-130: 2 cái
 • – Chân đèn Victory MD-70: 1 cái
  – Softbox 50-70 hạt mưa: 2 cái
 • – Tổ ong Ф200: 1 cái
 • – Điều khiển bằng sóng FMAT04: 1 cái
 • Bảo hành 12 tháng

 

Bộ thiết bị phòng chụp studio Kits F200-3

 

Bộ thiết bị phòng chụp Kits F200-3 bao gồm các phụ kiện studio sau:

 

 • – Đèn chụp Flash F200: 3 cái
 • – Chân đèn Victory MD-240: 2 cái
 • – Chân đèn Victory MD-70: 1 cái
 • – Softbox 45-45 hạt mưa: 2 cái
 • – Dù xuyên 40″: 1 cái
 • – Điều khiển bằng sóng FM AT04: 1 cái
 • Bảo hành 12 tháng

Bộ thiết bị phòng chụp studio KitS F250-3
Bộ thiết bị phòng chụp KitS F250-3 bao gồm các phụ kiện studio sau

 

 • – Đèn F250: 3 cái
 • – Chân đèn Victory MD-130: 2 cái
 • – Chân đèn Victory MD-70: 1 cái
 • – Softbox 60×90 bạc : 2 cái
 • – Tổ ong Ф200: 1 cái
 • – Điều khiển bằng sóng FM AT04: 1 cái
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đơn giá bán lẻ thống nhất trên toàn quốc: 8.040.000đ (chưa thuế)