Bộ Đèn Kit Studio F800-F300 – 1900w (3 đèn)

 • Bộ Kit đèn chụp sản phẩm, chân dung và ảnh cưới
 • Đèn Flash F800: 2 cái
 • Đèn Flash F300: 1 cái
 • Chân đèn Victory 240: 3 cái
 • Softbox 60-90 cm: 2 cái
 • FM Trigger AT04: 1 cái
 • Barndoor tổ ong fillter màu: 1 cái

Bộ Đèn Kit Studio F800-F300 – 1900w (3 đèn)

 • Bộ Kit đèn chụp sản phẩm, chân dung và ảnh cưới
 • Đèn Flash F800: 2 cái
 • Đèn Flash F300: 1 cái
 • Chân đèn Victory 240: 3 cái
 • Softbox 60-90 cm: 2 cái
 • FM Trigger AT04: 1 cái
 • Barndoor tổ ong fillter màu: 1 cái