• Bộ Kit đèn chụp sản phẩm, chân dung và ảnh cưới
  Đèn Flash F1000: 1 cái
  Đèn Flash F400: 2 cái
  Chân đèn Victory 280: 2 cái
  Softbox 60-90 cm: 2 cái
  FM Trigger AT04: 1 cái
  Chân + tay treo đèn tóc 280: 1 cái
  Beauty Disk 40cm : 1 Bộ

 

 • Bộ đèn Kit chụp sản phẩm, chân dung,….
  Đèn Flash F1000: 2 cái
  Đèn flash F400 : 1 cái
  Chân đèn victory MD240: 2 cái
 • Chân Boom set 2in1:1 cái
 • Softbox bát giác 95cm: 1 cái
  Softbox 60*90cm: 1 cái
  Điều khiển đèn trigger AT04: 1 bộ
  Beautydish + tổ ong 42cm: 1 bộ