Làm sạch và bảo dưỡng dây Curoa.
Kéo dài tuổi thọ dây
Giảm hiện tượng kẹt, kéo căn dây và tiếng ồn lúc hoạt động.
Giúp khôi phục cấu tạo hóa học và ma sát ban đầu giúp bám chặt hơn