+ Thuốc diệt muỗi Alpha UK 12 SC là thuốc chuyên dùng để diệt muỗi, gián,ruồi, kiến… Thuốc có tác dụng tồn lưu lâu trên bề mặt sau khi xử lý (từ 4-6 tháng), không làm hoen ố bề mặt xử lý.

+ Alpha UK 12 SC là sản phẩm diệt trừ và chống các loại côn trùng gây hại phổ rộng có thể tiêu diệt được rất nhiều các loại côn trùng gây hại.

+ Thuốc diệt muỗi Fendona 10 SC cũng có hợp chất chính giống với Alpha UK 12 SC nhưng lại có nồng độ thấp hơn sản phẩm chúng tôi giới thiệu.

+ Phân hủy dễ dàng theo hướng sinh học: không tích tụ trong môi trường và hầu như vô hại khi sử dụng.
+ Hoạt tính mạnh mẽ và lâu dài trên các bề mặt. Sản phẩm có nồng độ hoạt chất chính mạnh hơn hiệu quả hơn.

+ Ít ảnh hường đến người sử dụng và môi trường. Ít mùi không gây ảnh hoen ố bề mặt khi phun.