Thanh toán theo hình thức tiền mặt và chuyển khoản:

Thanh toán sau khi nhận được hàng (đối với khách hàng trong Nội thành).
Thanh toán trước khi nhận hàng:
+ Ship Ngoại thành khách hàng phải chuyển khoản trước cho Mái che LIDOTA + Đối với các đơn hàng không có sẵn. Khách hàng phải chuyển cọc trước cho Mái che LIDOTA làm hàng và sẽ thanh toán hết phần còn lại khi nhận hàng đầy đủ.